Państwowa Inspekcja Pracy przypomina o najważniejszych obowiązkach wynikających z zatrudniania pracowników w okresie zimowym.  

Pracodawca powinien  zapewnić odpowiednią temperaturę na stanowiskach pracy w budynkach i środki chroniące przed zimnem osobom pracującym na zewnątrz. Za niewywiązanie się z tych obowiązków grożą mandaty.

Przepisy BHP określają minimalną temperaturę w pomieszczeniach, gdzie wykonywana jest praca:

  • przy lekkiej pracy fizycznej, np. w biurach, temperatura nie powinna być niższa niż 18 stopni C.
  • pracownicy, zatrudnieni np. w halach produkcyjnych, powinni mieć zapewnioną temperaturę nie niższą niż 14 stopni C.

W przypadku pracowników wykonujących w okresie zimowym zadania na wolnej przestrzeni obowiązki pracodawcy są bardziej rozbudowane ze względu na większe narażenie na wychłodzenie spowodowane zjawiskami atmosferycznymi.

Podstawowym obowiązkiem zatrudniającego jest zapewnienie odzieży ochronnej, posiłków regeneracyjnych i ciepłych napojów, przy temperaturze powietrza zimą (od 1 listopada do 31 marca) niższej niż 10 stopni C. Co więcej, pracodawca ma obowiązek zapewnienia pomieszczenia, w którym pracownicy wykonujący prace na wolnej przestrzeni się ogrzeją lub zmienią odzież – temperatura w nich nie powinna być niższa niż 16 stopni C.

W przypadku, gdy pracodawca nie wywiązuje się z tych obowiązków, pracownicy mogą zawiadomić inspektora pracy, a ten ma prawo wydać nakaz wstrzymania pracy na stanowisku, gdzie jest zbyt zimno by pracować. Poza tym może nałożyć karę grzywny od 1 000 do 2 000 tys. zł, a w razie recydywy – do 5 000 zł.

W sezonie zimowym pracodawcy muszą też zapewnić bezpieczeństwo osobom pracującym w obiektach firmy przy usuwaniu z dachów śniegu i sopli. Jednak przy zlecaniu i organizowaniu takich prac należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Do pracy na wysokości można skierować tylko pracownika posiadającego aktualne orzeczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości. Ponadto pracownik skierowany do odśnieżania powinien przejść instruktaż stanowiskowy i być poinformowany o ryzyku zawodowym, związanym z wykonaniem tej pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest także zapewnienie właściwych środków ochrony przed upadkiem z wysokości (szelki wraz z linką bezpieczeństwa i amortyzatorem lub urządzeniem samohamownym, kask oraz obuwie zabezpieczające przed poślizgnięciem). Z kolei pracownik ma obowiązek stosować sprzęt zapewniający mu bezpieczeństwo. Należy także zadbać o bezpieczeństwo osób postronnych: przed przystąpieniem do odśnieżania wygrodzić i oznakować strefy niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie spadającymi masami usuwanego śniegu, lodu czy narzędziami.