W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy regulującej pomoc obywatelom Ukrainy oraz preferencje dla udzielających wsparcia w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pakiet działań nastawionych na pomoc ofiarom skutków działań wojennych zawiera rozwiązania podatkowe. Korzystne rozwiązania podatkowe adresowane są zarówno do otrzymujących pomoc obywateli Ukrainy, jak i do firm oraz osób fizycznych, które udzielają tej pomocy.

Zwolnienia podatkowe dla uchodźców

Obywatele Ukrainy przybywający na terytorium RP nie będą płacić podatku od spadków i darowizn od otrzymanej pomocy. Zwolnienie nie będzie ograniczone kwotowo i jego stosowanie nie będzie się wiązało z żadnymi formalnościami po stronie uchodźców. Obywatele Ukrainy przybywający do Polski na skutek działań wojennych, będą również zwolnieni z podatku dochodowego (PIT) od świadczeń uzyskiwanych od osób fizycznych i firm. W związku z tym nie będą płacić PIT od pomocy polegającej np. na udostępnieniu lokalu mieszkalnego, zapewnieniu wyżywienia oraz sfinansowaniu leczenia. Preferencja obowiązywać będzie od 24 lutego do  31 grudnia 2022 r.

Preferencje dla udzielających pomocy

Projekt ustawy przewiduje również korzystne rozwiązania podatkowe dla osób i firm udzielających pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną i przyjeżdżającym do Polski.

Wśród tych preferencji znajduje się m.in. zwolnienie z podatku (PIT i CIT) świadczeń pieniężnych wypłacanych podatnikom, którzy udzielają pomocy uchodźcom. Chodzi o tych, którzy przyjmą pod swój dach uchodźców wojennych z Ukrainy i będą otrzymywać od państwa dodatkowe środki na każdego uchodźcę. Dzięki preferencji podatkowej otrzymywane świadczenia będą wolne od podatku.

Przyjęty projekt zakłada też korzystne rozwiązania dla firm, które niosą pomoc dla Ukrainy za pośrednictwem szerokiego spektrum organizacji, w tym m.in. organizacji pozarządowych i samorządów. Preferencja będzie polegała na możliwości ujęcia wydatków na tę pomoc w kosztach podatkowych (zarówno w PIT, jak i w CIT). Kosztem uzyskania przychodów będą wydatki na wytworzenie lub cena nabycia rzeczy i praw przekazanych w ramach pomocy, jak również koszty poniesione z tytułu nieodpłatnych świadczeń (np. darmowej pomocy medycznej). Preferencja będzie obowiązywała od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r.

Już obowiązuje 0% VAT na pomoc dla ofiar konfliktu w Ukrainie

Na razie do 30 czerwca br. (z możliwością przedłużenia), obowiązywać będzie stawka 0% VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów lub świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiarom działań wojennych w Ukrainie. Dotyczy to wszelkiego rodzaju świadczeń, które mogą się okazać niezbędne do wsparcia pokrzywdzonych w tym konflikcie. Preferencja odnosi się do świadczeń oferowanych na rzecz podmiotów, które stanowią istotne ogniwo w organizowaniu i dystrybucji pomocy dla osób poszkodowanych.