Minister Finansów zapowiedział zmiany w podatku od zysków kapitałowych. Ograniczenie obciążenia podatkowego dla inwestorów ma być osiągnięte dzięki wprowadzeniu kwoty wolnej od podatku dla określonych dochodów kapitałowych oraz modyfikacji dotychczasowych zasad opodatkowania dochodów z inwestycji.

Oto najważniejsze zmiany w podatku Belki:

  • Kwota wolna dla lokat. Dochody z lokat o zapadalności powyżej roku, do wysokości wynikającej z pomnożenia 100 tys. zł przez stopę depozytową NBP, będą zwolnione z podatku.
  • Kwota wolna dla innych instrumentów finansowych. Dochody z innych instrumentów finansowych, takich jak akcje, obligacje, czy jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, również będą korzystać z kwoty wolnej od podatku, wyliczanej na podobnej zasadzie jak w przypadku lokat. Ważnym elementem jest to, że nie będzie wymagane utrzymanie inwestycji przez określony czas, co zwiększy elastyczność dla inwestorów.
  • Możliwość korzystania z obu preferencji. Inwestorzy będą mogli skorzystać jednocześnie z preferencji podatkowej dla lokat oraz dla innych dochodów kapitałowych. Oznacza to, że w ramach jednego roku podatkowego można będzie zmniejszyć podstawę opodatkowania z obu tych źródeł dochodu, co stanowi istotne ułatwienie i oszczędność.

Propozycje zmian w podatku Belki mają zwiększyć atrakcyjność inwestowania na rynku kapitałowym oraz zachęcić do długoterminowego oszczędzania. Poprzez wprowadzenie kwot wolnych od podatku, rząd chce obniżyć obciążenie podatkowe inwestorów, co ma się przyczynić do wzrostu aktywności na rynku finansowym.