Przypominamy Państwu o obowiązującym od tego roku nowym limicie transakcji gotówkowych – jeśli stroną jest inna firma (np. hurtownia leków) transakcja opiewająca na kwotę powyżej 15 tys. zł brutto musi być zrealizowana na pośrednictwem firmowego rachunku bankowego.

Najważniejsze informacje dotyczące nowych zasad płatności:

  • Limit 15 tys. zł dotyczy jednorazowej transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności (każda rata, transza, część zapłaty związanej z transakcją o wspomnianej wartości musi być dokonywana za pośrednictwem rachunku płatniczego).
  • Limit 15.000 zł obowiązuje również w transakcjach z przedsiębiorcą zagranicznym. Transakcje w walutach obcych są przeliczane za złotówki według kursu średniego walut zagranicznych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.
  • Zapłata powinna nastąpić bezpośrednio z rachunku kupującego (dokonującego transakcji) na rachunek sprzedawcy (przyjmującego płatność).
  • W przypadku umów na stałe zaopatrzenie apteki przez hurtownię trzeba uważać na uznanie umowy za jednorazową transakcję mimo, że wartość poszczególnych faktur nie przekracza ustawowego limitu.