Pod koniec marca w Polsce funkcjonowało ponad 14,5 tys. aptek. Ich liczba w perspektywie roku wzrosła o 230 podmiotów, niestety kosztem aptek indywidualnych. Jednocześnie NFZ informuje, że z 284 postępowań kontrolnych przeprowadzonych w aptekach w I kw. 2016 roku aż 243 zakończyły się przekazaniem zaleceń pokontrolnych.

Według szacunków firmy analitycznej IMS Health Rynek apteczny nadal rośnie – 31 marca br. w Polsce funkcjonowało 14 584 aptek , czyli o 230 więcej w stosunku do marca 2015 roku. Trend wzrostowy dotyczy jednak aptek sieciowych – w ciągu roku przybyło ich aż 745. Niestety spada niezależnych: ich liczba zmniejszyła się o 515 i w marcu 2016 roku stanowiły one 62,1 proc. wszystkich placówek, odpowiadając za 45,3 proc wartości sprzedaży na rynku aptecznym. Bardziej szczegółowe dane na ten temat są dostępne na pulsfarmacji.pl

 

Przechwytywanieźródło: pulsfarmacji.pl za IMS Health

NFZ: wyniki kontroli aptek w I kwartale 2016 r.

W komunikacie NFZ czytamy, że w wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości m.in.:

  • w zakresie danych niezbędnych do realizacji recepty na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę oraz świadczeniodawcy, przepisanych refundowanych leków oraz prawidłowej realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki,
  • niepełne lub nieprawidłowe otaksowanie recept (niepełne lub nieprawidłowe dane apteki, niepełne określenie produktów leczniczych, dawek, wielkości opakowania itp.),
  • brak informacji lub nieterminowe informowanie w formie pisemnej lub elektronicznej oddziału wojewódzkiego Funduszu o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece.

Szczegółowe informacje dotyczące wniosków pokontrolnych NFZ są dostępne w serwisie Puls Farmacji.