Przedsiębiorca, który kupił samochód osobowy i wykorzystuje go przede wszystkim w działalności gospodarczej, a tylko sporadycznie do celów prywatnych, może wprowadzić go do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej.

Interpretacje skarbówki potwierdzają: w przypadku samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej, spełniającego kryteria do uznania go za środek trwały, tj.:

  • będącego własnością przedsiębiorcy,
  • kompletnego i zdatnego do użytku,
  • o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok

– możliwe jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej. Nie jest przeszkodą to, że nie jest wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą, ale także do celów prywatnych.