Przełom roku to czas, w którym warto przyjrzeć się zmianom w przepisach zapowiadanych na kolejne 12 miesięcy. Z początkiem 2024 r. pojawi się kilka nowości zarówno w przepisach podatkowych, jak i związanych z zatrudnianiem pracowników.

  1. Rewolucja w fakturowaniu, czyli KSeF

Choć słychać coraz więcej głosów za przesunięciem terminów obowiązkowego wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur, to zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o VAT od 1 lipca 2024 r. część podatników będzie musiała wystawiać i odbierać faktury elektroniczne za pośrednictwem KSeF.

  1. Nowe zasady i stawki opłat za opakowania z plastiku

1 stycznia 2024 r. wchodzą w życie rozporządzenia określające opłaty za opakowania z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Wysokość opłaty za 1 sztukę jednorazowego opakowania ustalono na 20 groszy w przypadku kubków na napoje, w tym ich wieczek i pokrywek i 25 groszy dla  pojemników na żywność, np. pudełek (z pokrywką lub bez), które służą do przechowywania żywności.

Określono też stawki opłat za poszczególne rodzaje opakowań (puszki, butelki, pojemniki) oraz opłat na pokrycie kosztów zbierania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych tego samego rodzaju, które przedsiębiorca wprowadził do obrotu, pozostawionych w publicznych systemach zbierania odpadów.

  1. Minimalny podatek CIT

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnym, w tym m.in. spółki z o.o., do końca 2023 r. zostali objęci zwolnieniem z podatku minimalnego – zwolnienie to przestanie obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

  1. Niższe limity dla ZFŚS

W mijającym roku maksymalna wartość otrzymanych przez pracownika świadczeń rzeczowych i pieniężnych sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (lub funduszy związków zawodowych), wynosiła 2 000 zł. W 2024 r. będzie to 1 000 zł.

  1. Wzrost składek ZUS

W związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia o 12,8% zwiększą się składki płacone przez przedsiębiorców na ubezpieczenia społeczne. Duży ZUS w 2024 roku wzrośnie o ponad 180 zł i wyniesie co najmniej ok. 1600 zł (bez składki zdrowotnej), a mały ZUS będzie wyższy o blisko 70 zł miesięcznie.

  1. Zmiany ważne dla pracodawców

Wśród najważniejszych nowości jest wzrost płacy minimalnej (w styczniu i w lipcu 2024 r.), a w następstwie m.in. dodatek za pracę w nocy, kwota wolna od potrąceń, czy odprawa z tytułu zwolnień grupowych.