Wiele rodzajów działalności gospodarczej pozwala na zorganizowanie pracy w domu. Warto jednak wziąć pod uwagę skutki podatkowe wykorzystywania mieszkania do prowadzenia firmy.

  1. Wyższy podatek od nieruchomości

Decydując się przeznaczenie określonej powierzchni mieszkania do celów prowadzonej działalności gospodarczej, trzeba liczyć się z wyższą stawką podatku od nieruchomości. Jeżeli nie wpłynie to w znaczący sposób na warunki korzystania z lokalu mieszkalnego, jest to możliwe bez dodatkowych formalności.

Kryterium decydującym o zastosowaniu wyższej stawki podatku od nieruchomości w przypadku zajęcia lokalu mieszkalnego na prowadzenie działalności gospodarczej nie jest kwalifikacja obiektu dokonana w ewidencji gruntów i budynków, lecz jego rzeczywista funkcja. Jeśli więc firma oznacza korzystanie jedynie z biurka w sypialni lub salonie – podatek od nieruchomości nie wzrośnie.

Do zwiększenia kwoty podatku od nieruchomości dojdzie natomiast w sytuacji, gdy część mieszkania (na przykład jeden pokój) jest przeznaczona wyłączenie na cele firmowe

  1. Odliczanie VAT

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, która podlega opodatkowaniu VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wykorzystując mieszkanie zarówno w celach prywatnych, jak i firmowych, należy określić wysokość udziału procentowego, w jakim nieruchomość ta jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z wyliczonym procentem przysługuje prawo do odliczenia:

  • podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych dotyczących tej nieruchomości
  • czynszu
  • mediów wykorzystywanych w tym lokalu (woda, energia elektryczna).
  1. Odliczanie PIT

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku.

Na przykład wydatki na czynsz, media, jak również część odsetkową raty kredytu ponoszone przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą w swoim mieszkaniu mogą być kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej, o ile dotyczą lokalu mieszkalnego, w którym faktycznie jest prowadzona działalność gospodarcza.

W przypadku wykorzystywania do działalności gospodarczej tylko części mieszkania – do określenia części, w jakiej dany wydatek jest związany z działalnością gospodarczą, można wykorzystać proporcję, w jakiej powierzchnia mieszkania wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej pozostaje w stosunku do całości powierzchni mieszkania.

W przypadku wydatków na energię elektryczną czy internet potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej możliwe jest również wyodrębnienie rachunków dla prowadzonej działalności gospodarczej u operatorów tych mediów i zaliczenie do kosztów podatkowych całości tych rachunków.

Źródło: biznes.gov.pl