Kadry, Płace, ZUS

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie spraw pracowniczych, m.in. sporządzanie umów, prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS.

//Kadry, Płace, ZUS
Kadry, Płace, ZUS2016-10-12T14:30:09+00:00

Zatrudnianie pracowników generuje znaczną ilość obowiązków po stronie pracodawcy. Rozwój działalności gospodarczej pociąga za sobą zwiększenie zatrudnienia – w takiej sytuacji najbardziej opłacalne jest zlecenie spraw kadrowych, płacowych i ZUS formie zewnętrznej.
Przejęcie przez kancelarię odpowiedzialności za poprawność rozliczeń z pracownikami, Urzędami Skarbowymi i ZUS-em, uwolni Państwa od żmudnych obowiązków z tym związanych, obniży ponoszone koszty oraz zwiększy poufność i bezpieczeństwo danych płacowych.

KADRY I ZUS

 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek osobowych) pracowników,
 • rejestracja nowo zatrudnionych pracowników w ZUS i zmian dotyczących danych osób pracujących lub zmian w stosunku pracy oraz dokonywanie wyrejestrowań związanych z ustaniem stosunku pracy (ZUS, ZUA, ZIUA, ZWUA itp.),
 • kompletowanie dokumentacji przyjęcia pracownika i nawiązania stosunku pracy,
 • rozliczanie wykorzystywanych dni urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych stosownie do przepisów Kodeksu Pracy,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • rozliczanie czasu pracy pracowników,
 • organizacja szkoleń BHP i Ppoż.,
 • reprezentowanie i udzielanie wyjaśnień podczas kontroli ZUS, GUS, PIP, WUP,
 • sporządzane deklaracji PFRON,
 • obsługa programu Płatnik w zakresie dokumentacji zgłoszeniowej, aktualizacja, sporządzanie korekt i wyjaśniane błędów.

PŁACE

 • naliczanie i przesyłanie wynagrodzeń wraz ze wszelkimi świadczeniami dodatkowymi, stosownie do wiążących postanowień umów, regulaminów pracy i wynagrodzeń,
 • sporządzanie list płac i naliczanie pensji netto dla każdego pracownika,
 • naliczanie i pobieranie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla każdego pracownika. Sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji (DRA, RCX, RSA, RZA) odnośnie składek pracowników, zgodnie z Obowiązującymi przepisami,
 • naliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych (PIT-4R, PIT-8AR),
 • przygotowanie pasków płac, ZUS RMUA, IFT-1, rocznych informacji i zeznań podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT- 40),
 • sporządzanie przelewów bankowych w formie elektronicznej lub papierowej dla pracowników, ZUS, Urzędu Skarbowego i innych instytucji. Przelewy przekazywane są w uzgodniony sposób razem z listą płac w ustalonym dniu każdego miesiąca,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • prowadzenie kartotek zarobkowych, zasiłkowych i ewidencji zadłużeń.

Co jeszcze możemy dla Państwa zrobić?

Nasza kancelaria oferuje także usługi z zakresu: