Blokada konta przez KAS obejmie też rachunek VAT

Za nieco ponad miesiąc zaczną obowiązywać przepisy, które umożliwią Szefowi KAS blokowanie rachunków firmowych, jeżeli zajdzie ryzyko wyłudzeń skarbowych. Dotyczyć to będzie głównego konta firmowego, ale także rachunku VAT.

Mające wejść w życie w połowie maja br. przepisy znowelizowanej Ordynacji podatkowej przewidują, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej może wydać postanowienie o blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, wskazują, że podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK-ów) do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać. Blokada może być w określonych przypadkach przedłużana w drodze kolejnego postanowienia, jednakże nie dłużej niż na 3 miesiące.
Co istotne, w sytuacji blokady rachunku na podstawie nowych przepisów Ordynacji podatkowej naczelnik urzędu skarbowego wykreśli z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT, i to bez konieczności zawiadamiania go o tym, jeżeli posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań z zamiarem wykorzystania działalności banków lub SKOK-ów do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi.
Konsekwencją zastosowania takiej blokady oraz wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT, będzie również brak możliwości korzystania z rachunku VAT. Jak wyjaśnia resort finansów, wynika to z faktu, że rachunek VAT będzie funkcjonalnie związany z rachunkiem rozliczeniowym oraz z tego, że rachunek VAT będzie otwierany wyłącznie do rachunków rozliczeniowych prowadzonych dla podatników VAT. Dlatego blokada rachunku rozliczeniowego podatnika VAT uniemożliwi w praktyce korzystanie z rachunku VAT.

2018-04-11T15:53:45+00:0011 kwietnia 2018|Aktualności|